ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ


Ένα μέτρο προς την θετική κατεύθυνση υπάρχει στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά την κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα. Προβλέπεται η φοροαπαλλαγή όσων επενδύουν στην παραγωγή και προώθηση κινηματογραφικών προιόντων στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δίνεται μια σοβαρή οικονομική ώθηση στις εταιρίες παραγωγής να επενδύσουν λεφτά στον ελληνικό κινηματογράφο και αυτό μάλιστα σε μια δυσμένεστατη οικονομική συγκοιρία που επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Υπουργού Πολιτισμού τον περασμένο Νοέμβρη στην Θεσσαλονίκη αλλά επικυρώνει και ένα από τα βασικά αίτηματα της Ομίχλης που ζητά την διευκόλυνση ιδιωτικών κεφαλαίων στην είσοδο της στην εθνική κινηματογραφική ανάπτυξη και πολιτική. Αναλυτικά στο νομοσχδέδιο προβλέπεται:

1. Άρθρο 73

Στο άρθρο 73 προστίθενται παράγραφοι 9,10,11,12, και 13 ως εξής:
«9. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί για ποσό ίσο με :

α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι μέτοχος ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε. , Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ή είναι μέτοχος ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. , η μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα.

10. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της επένδυσης στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.

11. Το ποσό της επένδυσης των προηγούμενων δύο παραγράφων πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση δαπανών που διενεργούνται στην Ελλάδα.

12. Για την εφαρμογή των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καταβάλει το χρηματικό ποσό καταβάλλει το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή κινηματογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε. (ΕΚΚ) , σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ’ ονόματι της ταινίας που επιθυμεί να ενισχύσει.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9, 10 , 11 και 12 του άρθρου αυτού και μεταξύ άλλων οι επιλέξιμες δαπάνες, η διαδικασία διάθεσης του ποσού της επένδυσης από το ΕΕΚ, η διαδικασία ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία και οι όροι αποδοχής της επένδυσης από το ΕΚΚ και τον παραγωγό ή συμπαραγωγό της κινηματογραφικής ταινίας και οι κατηγορίες των κινηματογραφικών ταινιών που εξαιρούνται από τις διατάξεις του παραγράφων 9,10,11 και 12 του άρθρου αυτού".


Πηγή: culture.gr και proslipsis.gr

Kαι κάτι άλλο

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ασκεί ευθεία κριτική στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την μέχρι τώρα πολιτική του ενώ φανερώνει τον προβληματισμό του και για την Απονομή των ελληνικών Όσκαρ που θα γίνει σε 10 μέρες στην Αθήνα. Δείτε το κείμενο μέσα από το ιστολόγιο ενός άλλου σκηνοθέτη, του Αντ. Μποσκοϊτη, που φαίνεται να συμμερίζεται τις απόψεις Αγγελόπουλου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις